Poslání

Být zdrojem hrdosti našich lidí a investorů a překonat očekávání našich cílových zákazníků prostřednictvím vedení, inovací a vynikajících dlouhodobých výkonů.

Strategie

INTO Group usiluje o zachycení růstových příležitostí nabízených svými stávajícími podniky a těmi, které souvisejí, a to buď ekologicky nebo prostřednictvím akvizic. Výše uvedené s cílem vytvořit hodnotu pro své zákazníky, zaměstnance a investory.

Co Vám nabízíme?

Pronájem krátkodobě i dlouhodobě kompletní technologie např. slévárny výrobce forem atd.

Součástí je:

1. Jen patřičný Tryskací stroj  

2. Stroj i kompresor

3.Prodej celého našeho portfolia.

Pronájem strojů

Profesionální čištění, které zvládnete i sami!

Poptávejte zde

Čištění suchým ledem neporuší žádnou plochu.
Informace o použití a využití ekologické technologie

Automobilový, železniční a letecký průmysl

 • čištění automobilových dílů (ojetých vozů)
 • čištění forem a magneziových odlitků, odstranění epoxidů z hliníku
 • čištění svářecích robotů
 • údržba vlaků a metra
 • odstraňování barev a grafity na vlakových a kamionových soupravách
 • odstraňování nálepek na vozidlech a nákladních automobilech
 • čištění přístupových a hraničních signálních světel na letištích
 • čištění dílů pro letadla
  odstraňování nátěrů abrazivním tryskáním suchým ledem
 • čisticí řetězových procesů a linek pro automobilovou výrobu

Chemický průmysl

 • čištění nádrží a reaktorů
 • čištění strojů v produkci
 • čištění odstraňování uhlíkového podloží /carbonu rezu v reaktorech
 • čištění produkčního zařízení v chemickém průmyslu
 • čistící služby v chemickém průmyslu
 • čištění farmaceutických forem
 • čištění farmaceutických linek a strojů

Výstavby a rekonstrukce

 • čištění památek a podobných soch, kostelů hradů a zámků pomníků atd.
 • obnova po požáru a
 • odstranění dehtového extraktu
 • odbarvení a odstranění graffiti
 • odbarvení a očištění dřevěných trámů
 • dekontaminace azbestu
 • odstraňování oxidace
 • čištění chodníků cest schodišť-odstraňování žvýkaček, stop po asfaltu atd.
 • čištění mechaniky pohyblivých schodů
 • dekontaminace eskalátorů
 • čištění forem, ve stavebním průmyslu

Elektrotechnický průmysl

 • čistění generátorů
 • čistění turbín
 • čisticí el. skřní a rozvaděčů – při provozu
 • čištění izolátorů pro vysoké napětí a ostatní čištění
 • čistění motorů AC/DC
 • čistění dekontaminace v jaderné energii
 • čištění a odstranění pryskyřice v produkci Transformátorů
 • čištění suchým ledem v elektrárnách
 • čistění trafových stanic při provozu

Potravinářský průmysl

 • čištění mlecích a míchacích zařízení
 • čištění výrobní linka v průmyslu výživy
 • odstranění lepidla balící linky v průmyslu
 • čištění forem v pekárenském průmyslu
 • odstranění nečistot forem v potravinářském průmyslu
 • čištění  nádrží sil a reaktorů v potravinářském průmyslu
 • čištění dopravníků a dopravníkových pásů, zdí atd. v potravinářském průmyslu
 • čištění transferových tratí elektrické kabiny (mimo) v potravinářském průmyslu pro zpracování potravin

Kovo průmysl

 • čištění forem, v oblasti slévárenství
 • čištění svářecích robotů
  odhraňování dílů po leaserovém řezání
 • čištění aniž by se poškodil jakákoli povrch produktu
 • odstraňování barvy z železných dílců a odrezování

Papír průmysl

 • čištění výrobní linky v papírenském průmyslu
 • čištění stojů a zařízení
 • čištění lepících systémů

Vstřikování plastů-formy

 • čištění forem a vstřikovacích strojů
 • odhrocování plast. dílů
 • odstraňování zůstatků plastu v produkčním zařízení
 • odstraňování polyurethanu
  čištění dopravníkových systém v produkci latexové výroby

Tiskárny

 • čištění tiskačských strojů
 • servis strojů
 • čištění a přímé odráváí nečistot

Automatizace robotika

 • Automatizování čištění suchým ledem
 • Automatické ohrocování
 • Automatizování čištění forem
 • Odlakování skla s robotické odstraňování

Gumárny

 • čištění forem
 • odstranění gumy na strojích v produkci
 • A ostatní
 • Čištění řetězů, el.motorů, elekt. díly, zařízení-trafa
 • Tryskání suchým ledem desinfekce všeho druhu
 • odstranění anti-fouking a barvy lodí, strojů,
  grafity a vše co na původním povrchu přibylo…
 • Odtraňování nálepek a lepidla
 • Odmrazování a čištění
 • čištění forem, ve sklářském, potravinářském a pfarmatickém průmyslu

Údržba čištění odstranění zařízení uhlíku odstraňování barvy dřeva – extrahování barev a odstranění lepidla čištění elektronických součástek dráhového osvětlení hrotování tankování, čištění barvy čištění svařenců a svárů, dezinfekce všeho druhu.